Hangari Ju Jitsu Kelemen Ryu - az alapító szemével

A Magyar Ju Jitsu Szövetség elnöksége 2009-ben fogadta el határozatát, mellyel
formálisan létrejött a Hangari Ju Jitsu Kelemen Ryu. Elindult egy folyamat,
aminek a végén Japánban bejegyzésre került az új Ryu, mesterünk pedig a három
évtizedes alapítói munkájának betetőzéséül megkapta a 9.dan fokozatot és a
soke címet. Az alábbiakban soke Kelemen István írását olvashatjátok.

 hjjkr n8soke Kelemen István

 Hangari Ju Jitsu Kelemen Ryu - az alapító szemével

Már az elnevezés is ijesztő a számomra. A saját nevemről elnevezni valamit?
(Enyhén személyi kultusz íze van ...) Az Elnökség döntése értelmében kapta a
keresztségben ezt a nevet azon oknál fogva, hogy így vagyunk a legvédettebbek
a szélhámos illetve a rémisztően gyenge 'ju jitsu-soktól'. (K vagy Sz, esetleg
V nem állíthatja, hogy ő a Kelemen...) A mi ju jitsunk 'kanonizálása' Japánban
ezt a célt is szolgálta, valamint egyértelmű elismerése az elmúlt évtizedek
munkájának. Az emberi természet már csak olyan, hogy nehezen viseli a jobbat
magánál és az egó addig munkálkodik, amíg elkezdi rombolni a magasabb rendűt.
Ettől az ártó - céljainktól merőben ellentétes - szándéktól mentesül a Magyar
Ju Jitsu Szövetség a saját Ryu-ja által. Érthetőbben: - Megszabadultunk azon
befolyásolási kísérletektől, melyek pont az erényeink lebontásán dolgoztak
gőzerővel, s mindezt segítségnek (tanításnak) álcázták.

 hjjkr n8

soke Kelemen István és shihan Kovács Attila

 Mi is tehát ez a RYU?

Nem önmagától jött létre a semmiből, s nem előzmény nélküli iskola a Hangari
Ju Jitsu Kelemen Ryu. (Előéletét olvashatjátok a 'Jubileumi Füzetben' is
bővebben.)

Egy olyan rendszer létrehozásán munkálkodtam, mely nagyon sok és nélkülözhe-
tetlen erényt hordoz magában. EZÉRT EZ HOSSZÚ ÉS NAGYON NEHÉZ ÚT! A KEVESEK
ÚTJA! A keménység és a lágyság praktikus elegyét, de megfelelő arányban.
Magas etikai és erkölcsi követelményt támaszt (és nyújt). Felöleli technikai
repertoárja az eszközös és pusztakezes küzdelem teljes skáláját.

Mozgásanyaga, 'látványa' esztétikailag sem kérdőjelezhető meg. (A tökéletes
kivitelezésű, mozgásában 'művészi' technika kellő fizikai és mentális erővel
párosulva bizony működik is.) A Kelemen Ryu nem 'súlycsoportos' küzdőrendszer!
A szervezet, mely összefogja a tagjait, tanuló ju jitsukáit, mestereit egy
életen át, olyan, amilyennek a belépésedkor megismerted. Nem keres új
'ideákat' s új 'isteneket', mert tudja a saját tapasztalata által, hogy az
út, amin járunk a célhoz vezet és nem zsákutca. A kontinuitás ebben is
megnyilvánul, de természetesen mellette ez egy levezethető iskola.

Pontosan tudni, hogy ki kitől tanult, ki kinek a tanítványa úgy, hogy
alapvetően mindenki az én 'tanítványom' is egyben. Sikerült nem megkövesednünk,
de a változtatásainkkal nem veszélyeztettük az eredetit. Még tökéletesen
ráismerni az 'eredetire'. (Lehet ez analógia is. A Mesterek arcára is
ráismerni bár több évtized barázdái vannak már rajtuk. Ezt nem esztétikai
kérdés, hanem etikai - spirituális - gyakorlati értelemben értem.)

 hjjkr n8

A YUH szimbólum, mely a Kelemen Ryu egyedi jelzése

Van tartása, 'gerince' a Ryunak. Egy értékválságos korban a legnagyobb
kihívásoknak is megfelelni tudó technikai készlet mellett a hit, a hűség, a
bajtársiasság és a bátorság fellelhető minden ju jitsu-kánkban, akik
rendszeresen járják az utunkat. A szellem és a test egysége, harmóniája a
harcművészet egyik célja - mondják a közhelyeket tartalmazó ismertetők.

A Kelemen Ryu gyakorlóinak ez mindennapi tapasztalat.
Nálunk nincs rövidített út!

Nem hiszünk a 'zanzásított' harcművészetekben, ahol a praktikusnak hitt
technikákat a végletekig butítva, elhitetik a jelentkezővel, hogy van rövidebb
út! (Hegedülni sem lehet megtanulni néhány óra alatt. Egyetlen nyelvet sem
lehet elsajátítani egy pár napos tanfolyamon. Még autót vezetni sem sikerül
biztonságosan néhány órás képzés után.) Ki és miből következtet arra, hogy a
harcművészetben van lehetőség a 'vér és verejték' elhagyásának? A mi iskolánk
nem 'celebesedhet' el, tehát nem térhet le az ÚT-ról, mely biz' rögös.

 hjjkr n8

Kelemen István megkapja a soke címet

 Technikáját tekintve a Kelemen Ryu jól felismerhetően elkülönül a többi 'ju
jitsu' iskolától. Már-már az extrémitásig megkövetelt precizitása a legapróbb
részletekig tökéletesített mozgása révén. Tanulói magas fizikai és erőnléti
állapota kiemelkedik a 'hasonló' iskolák közül.(Közismert, hogy nálunk egy kyu
vizsga az 'kishalál', míg egy danvizsga az 'nagyhalál' néven is nevezhető.)

 hjjkr n8

soke Kozo Kuniba átadja a diplomát Kelemen Istvánnak

 A ju jitsu nevet sokan megpróbálják kisajátítani és lejáratni. A semmiből
előtűnő 'senkik' a celebvilágból. Szélhámosok mindenféle 'papírokkal',
kellékekkel feldíszítve árulják a semmit. Kislányok férfinak álcázva oktatják
a 'harcot', hangzatos nevet adva annak, amit csinálnak. A Kelemen Ryu több
mint három évtizede áttekinthető és olyan mint a tiszta patak vize. Nincs
benne semmi zavaros, koszos, mocskos. Értéket teremt és teremtett minden
időben, és vállalta a megmérettetést bárhol. A szamuráj szellem nem egy kard
felkötése által költözik belénk. (Ráadásul mi magyarnak születtünk s így a
saját haladó hagyományaink, értékeink alapján kell 'szamurájnak' lennünk.)
Nekem tökéletes példa a spártai, bár ez sem hazai.... Nem cserélek hazát,
értékrendet, hitet. Hasonlóan nem cserélek Ryu-t! A hűség és a kitartás
erénye nélkül elvesztem. A Kelemen Ryu Ju Jitsu harcművészete arra tanít,
hogy az életed előrehaladtával fordítottan arányos az egód nagysága. A
versenysport az egót növeli, mert nélküle (motiváció) nem lehetsz eredményes.
'Nem tudom ki vagy, de a helyemen állsz a dobogó tetején!' A sportoló tudja,
hogy mikor, ki ellen, milyen szabályok szerint fog küzdeni és erre felkészül
megfelelő program alapján (Edzésterv). Felkészítése akkor sikeres, ha a
kijelölt időpontban van csúcsformában. A harcművészetben ez képtelenség,
hiszen háromszázhatvanöt napon át nem lehet senki sem csúcsformában, valamint
a harc 'szabályait' sem ismerjük előre. A vizsgákra természetesen
csúcsformában érkezünk de az év vagy évek során az egyéni maximum alatt
valamivel próbáljuk tartani magunkat. (Ha lehet évtizedekig!)

 hjjkr n8

soke Kelemen István megkapja a 9. dan fokozatot

 Aranyérem híján az egónkat nem tudjuk így jóllakatni. Az élet és a lét
megértésén munkálkodunk akkor is ha ezt nem mondjuk ki, mert a Kelemen Ryu
Ju Jitsu nem más mint meditáció mozgásban. Ez a harcos egyetlen járható útja!

Mozgásanyaga fogaskerék módjára kapcsolódik egymáshoz, tehát nem technikai
halmaz kizárólag, hanem gondolkodás mód. Egyetlen technikával az egész
syllabus ledolgozható! Bármely technika. bármelyik technikával
helyettesíthető, s így lesz tökéletes a rendszer és benne tökéletes a harcos.
(Legalább is ez kell legyen a törekvés iránya.)

 hjjkr n8

A 9. danos diploma

 Szemünk láttára hullanak darabokra, de jobb esetben is 'osztódással szaporod-
nak' neves és tradicionális iskolák. E szomorú tény mellett a mi Szövetségünk
egységes és fegyelmezett annak ellenére, hogy a követelményrendszerünk egy
cseppet sem lazult. Mestervizsgáink továbbra is embert próbálóak. A syllabus
több száz technikájának 'full contact-ban' bemutatásával a fegyveres és
'hagyományos' formagyakorlatainkkal a törés és fizikai tesztjeinkkel, valamint
a kötelező küzdelmekkel melyeket nem 'virtuális' ellefelekkel szemben
teljesítünk. Mégis mestereink igazi teljesítménye a tanítványokon mérhető.
A Ryut azért tanuljuk, hogy tanítsuk!

 hjjkr n8

A Kelemen Ryu eddigi legnagyobb technikai demonstrációja

 A dojo-ink mesterein múlik, hogy mit s milyen arányban tanítanak. (Nem a
'kötelező' syllabusról értekezek.) A főerények eléréséhez vezető út és ezen
erények tökéletesítése nagyban személyfüggő. Erő, bátorság, hűség, kitartás,
precizitás, spiritualitás, küzdőszellem, akarat, meditációs képesség, stb.
mind szükséges és fejlesztendő ebben a 'családban' a mi Ryu-nkban, melyet
mint saját és önálló magyar iskolát elsőként jegyeztek be Japánban
Hangari Ju Jitsu Kelemen Ryu néven.

Megőrzése minden ju jitsuka számára elsőrendű kötelesség!

OSU! soke Kelemen István 9.dan

VISSZA A CIKKEKHEZ

Keresés